top of page
Läkare Kontroll en Form

Vad kan stress leda till?

Sämre allmäntillstånd - Du har brist på energi och sover dåligt. Ditt immunförsvar är försämrat och du blir ofta förkyld. Du har koncentrations- och minnessvårigheter.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar - När du stressar får du mycket stresshormoner kvar i kroppen. Det ger hög puls, högt blodtryck och åderförkalkning vilket i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar.

 • Cancer - En studie från Monash University i Australien visar att stress underlättar för cancerceller att transportera sig runt i kroppen och spridas till nya organ. Cancer sprids antingen via blodkärlen eller via lymfsystemet. Forskare vet att stresshormoner ökar blodkärlsbildningen i kroppen och därmed är lättare för cancern att sprida sig. Utöver det sätter adrenalin igång en fysisk förändring i lymfkärlen så att cancerceller från tumörer kan spridas snabbare i kroppen.
   

 • Diabetes - När dina celler är stressade så producerar de mindre insulin och det gör att du får förhöjda sockernivåer i blodet. Detta kan leda till typ 2-diabetes.
   

 • Viktuppgång - Du kan gå upp i vikt av att stressa då ämnesomsättningen inte är lika effektiv. Stress gör också att du får en sämre matsmältning och därmed ökar risken för att du äter mer. Stresshormonet kortisol ökar aptiten efter både socker och fett.
   

 • Rygg- och nackont - Det finns studier som visar att stress från höga psykiska krav kan vara en riskfaktor för akut rygg- och nackvärk. Vid stress är dina muskler spända och det kan leda till muskelvärk.
   

 • Psykisk ohälsa - De olika stresshormonerna som kroppen utsöndrar vid stress gör att du blir nedstämd eller deprimerad.
   

 • Svårigheter att bli gravid - När din kropp är stressad så lägger den ingen energi på reproduktion.
   

 • Utmattning - Utmattningssyndrom har ofta blandats ihop med depression men skillnaden är stor och det handlar mer om att hjärnan fungerar sämre. Man är inte bara nedstämd utan får också problem med sämre minne, uppmärksamhet och koncentration. Den drabbade känner sig ständigt trött och svag, hjälplös och utan hopp. Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan att man gett kroppen tillräcklig återhämtning.

bottom of page