top of page
Att nå ut till solen

Hur reagerar kroppen på glada tankar?

Det finns nog inget uttryck som är så bra på att trigga igång folk som "positivt tänkande". Begreppet positivt tänkande har används så felaktigt och blivit så uttjatat att många reagerar väldigt negativt på uttrycket - och det är så synd för forskning visar att vi blir både gladare och lever längre om vi tänker

positiva tankar.

  • Vi lever längre - Hur vi tänker i olika situationer påverkar inte bara hur vi mår för stunden, utan hela vår livskvalitet, och i vissa fall till och med hur gamla vi blir. En stor studie från Yale University visar till exempel att en positiv livsinställning kan förlänga livet med drygt sju år.

 

  • Minskad stress - Den som väljer att se på livet från den ljusa sidan undviker den stress som kan uppstå om man fastnar i negativa tankebanor.

 

  • Stärker immunförsvaret - Glada tankar drar i gång vårt belöningssystem och frigör lyckohormonet dopamin.

  • Du blir gladare - Ord är viktiga. Lyssna på vad du säger och hur du säger det. Ditt sätt att uttrycka dig påverkar din tillvaro enormt mycket. Använd positiva ord och minska alla negativa uttryck. Vi blir vad vi tänker – så enkelt är det. 

  • Se lösningar, inte problem - Erkänn att det finns problem och begränsningar, men gå snabbt vidare till lösningen och se möjligheterna. Det som kännetecknar positiva personer är att de söker efter lösningar och försöker se hinder och problem som möjligheter och utmaningar. En god regel är att aldrig lägga mer än 10 % av din tid på problemet och minst 90 % av tiden på lösningen.

  • Träna hjärnan - Det är aldrig för sent att förändra ditt tankesätt! Hjärnan är förändringsbenägen och kan lära sig nya saker hela livet. Du kommer inte att märka resultat omedelbart, men med ändrat fokus, tankar och känslor, så märker du resultat på sikt.

Du tänker tusentals tankar varje dag och om många av dem är uppgivna och negativa är det självklart att det påverkar ditt liv och hur det kommer att utvecklas. Du väljer dina tankar och kan alltid välja hur du ser på en situation, positivt eller negativt.

 

Alla skapar vi vår egen verklighet genom de tolkningar vi gör av det som händer runt omkring oss.

bottom of page