top of page
kaffe
Återhämtning på jobbet
Att kunna ta kortare pauser undre arbetstiden för småprat med arbetskamraterna är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning på jobbet, särskild när arbetet är intensivt och krävande. Matrasterna  är också viktiga och bör ge möjlighet att samla nya krafter.

Om man kan påverka sina arbetstider och skapa balans mellan arbete och fritid så att det finns tid för återhämtning, ökar i allmänhet trivseln på jobbet.

  • Vad kan arbetsgivaren göra? - Arbetsgivaren måste regelbundet undersöka förhållandena på jobbet och bedöma riskerna för ohälsa. Han eller hon ska också lyssna på medarbetarna och vara lyhörd för hur de mår.

  • Vad arbetstagaren kan göra? - Livsstilen påverkar våra möjligheter att nå balans mellan aktivitet och vila. Det ska vara naturligt att känna sig pigg och utvilad vid arbetsdagens början och att ha krafter kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut. Som anställd har du också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön.

  • Tips för återhämtning under dagen:

Varierande arbetsuppgifter - Försök variera typen av arbetsuppgifter och arbeta olika intensivt. Byt kroppsställningar – sitt, stå och rör på dig. Sitt inte still mer än 30 min i sträck och byt miljö under dagen, till exempel under lunchen. Man ska helst kunna variera tempo, uppgifter och plats under dagen.

Mikropauser - Stanna upp och andas, gå runt huset, titta ut genom fönstret en stund, stretcha - hitta det som fungerar för dig. Att kunna ta kortare pauser under arbetstid för lite småprat med arbetskamrater är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning.

Lunch och fika gemensamt - Matrasterna är viktiga och bör ge möjlighet till återhämtning. Det är ett bra tillfälle för att koppla bort jobbet, så prata gärna om annat än jobb! Att kunna skratta och småprata på arbetstid betyder mycket.

Lunchpromenader - I grupp eller ensam, då det är viktigt att byta miljö.

  • Återhämtning är mycket mer än pauser Bryt jobbtänket ett tag och exempel på aktiviteter är frukostmöten en gång per vecka, mindfulnesstips varje måndag, stegräknartävling och tankenötter på toa. Inspirationstavla på synlig plats med citat för reflektion, vitsar och aktiviteter.

  • Vart vänder jag mig? - Om du känner att stressen på jobbet blir för stor är det bra att prata med din chef. Om chefen inte försöker åtgärda problemen kan du vända dig till skyddsombudet. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund. Du kan också kontakta företagshälsovården eller en läkare.

 

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att förebygga stress på arbetsplatsen. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. 

 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket och i vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

bottom of page