top of page
Meditation vid havet

De som tror på kraften i positiva affirmationer menar att vi kan förändra vår attityd till oss själva och därmed våra resultat genom att helt enkelt bli medvetna om vad vi tänker på.

Det är det du tänker på som blir din verklighet.

 

 • Vad är en affirmation? - En affirmation är en medvetet vald, positiv instruktion till dig själv som hjälper dig att skapa det du vill ha. Den handlar om din egen förändring och ska formuleras som om den redan var sann. Att jobba med affirmationer är ett bra sätt att förändra dina tankar och dig själv och dina möjligheter.

 

 • Hur affirmerar jag? - Du kan skriva dem, läsa dem, sjunga dem, sätt upp dem på någon synlig plats, säga dem högt inför andra, läsa in dem på band - ja vad som helst du kan komma på. Det undermedvetna kan inte skilja mellan sanna och påhittade påståenden. Låt affirmationen slinka in i ditt undermedvetna med hjälp av upprepningens kraft och på så vis skapa en ny verklighet åt dig.

 • Regler för affirmationer - Affirmationer kan vara mycket konkreta, eller innehålla en förhoppning eller önskan. De är formulerade meningar som du säger till dig själv eller lyssnar på när någon annan säger dem. De ska upprepas regelbundet och vara formulerade i nutid. En affirmation ska vara positiv och du ska ha vilja och tro på en förändring.

 • Exempel på positiva affirmationer:

 1. Jag är frisk

 2. Jag njuter av livet

 3. Jag duger som jag är

 4. Jag är värdefull för mig själv och andra

 5. Jag är vacker och stark

 6. Jag når mina mål

 7. Jag har ett bra arbete

 8. Jag tycker om min make/sambo som han/hon är

 9. Min familj har det bra

 10. Jag är inte stressad

 • Min starkaste affirmation - JAG ÄR FRISK! Innan jag opererade bort min cancer så tänkte jag hela tiden att jag var frisk och att jag bara hade en sjuk knöl i mitt bröst - och den skulle ju bort!

 

När jag lade mig på kvällarna hade jag ett mantra rullandes inom mig "jag är frisk, jag är frisk, jag är frisk...". Om jag vaknade på natten så hörde jag orden om och om igen och jag vaknade med orden "Jag är frisk, jag är frisk...".

Visst var det så att jag inte tänkte bort knölen, men i min värld så begränsade jag dess tillväxt. Jag hade en snabbväxande variant och läkarna var upprörda över att JAG bestämde operationsdatumet, som nu inte var så tidigt som de önskade.

 

Dessutom föreställde jag mig hur glada och friska mina lymfkörtlar var -  och det var de!

Det finns en anledning till att jag döpte mig själv till Fröken Frisk. Det är en fantastisk affirmation att leva med och påminnas om dagligen!

 

Med en god vilja och en stark genuin önskan kan du ta dig långt. Jag är övertygad om att kan du tänka dig sjuk så kan du också tänka dig frisk. Inom vissa gränser förstås, det är jag medveten om.

Affirmera - Tänk dig frisk

bottom of page